Het Bijenhuis

Deze Culturele Ronde is Het Gelders Palet een samenwerking met
Het Bijenhuis aangegaan. Het Gelders Palet verzorgt een extra expositie met een thema rondom de bijen.

www.bijenhuis.nl