MARY JANSSEN

Locatie 35

Atelier
Veerstraat 77
6703 CN Wageningen
Route

Mijn multimediale werk gaat over identiteit en hoe we onszelf relateren tot de wereld om ons heen. De grenzen bevragen van wat en wie we zijn, van vanzelfsprekendheden. Daarin heeft het lichaam een speciale betekenis.

www.maryjanssen.nl

JUXTAPOSE – PERFORMANCE

In een geïmproviseerde bewegings- en danssessie wordt onderzocht of de werkelijkheid wel zo eenduidig het een of het ander is. In het landschap van omgeving en de ander beïnvloeden we elkaar. Kantelen van ons perspectief geeft misschien meer ruimte voor het voelen van nuance, en respect voor menselijke behoeften en diversiteit, vrijheid.
De performance sluit aan op het getoonde werk van Mary Janssen op deze locatie. Beweging, beeld, geluid i.s.m. onder andere Petra Vossenberg.

Tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 april, 14.00 uur