Mary Janssen

Locatie 24

Atelier / Veerweg 77
Wageningen

Mijn multimediale werk gaat over identiteit en hoe we onszelf relateren tot de wereld om ons heen. De grenzen bevragen van wat en wie we zijn, van vanzelfsprekendheden. Daarin heeft het lichaam een speciale betekenis.

www.maryjanssen.nl