raymonde van santen

Locatie 15

Atelier Schimmelpenninck Gebouw
Nude 28 – rechter zijde ingang 2
Wageningen

Ik werk in verschillende media, momenteel voornamelijk keramiek. Mijn thema’s komen voort uit sociale betrokkenheid, zoals het migratievraagstuk. Mijn laatste tentoonstelling was in december 2018 in Atelier H-ART.

www.raymondevansanten.com